RSS

Category Archives: สูตรกล้วยบวชชี

สูตรกล้วยบวชชี

กล้วยบวชชี

ส่วนผสม

หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง

กะทิ 6 ถ้วยตวง

กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่ 1 หวี (ประมาณ 15 ผล)

น้ำตาลทรายขาว 1 ถ้วยตวง

เกลือ 11/2 ช้อนชา

 

วิธีทำ

1.ปอกกล้วยให้หมดเส้นใย ถ้าเป็นกล้วยไข่ให้ตัด 2 ท่อน ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าให้ผ่า 2 ซีก แล้วตัด 2 ท่อน

2.หัวกะทิตั้งไฟให้เดือด

3.หางกะทิใส่น้ำตาล เกลือ ตั้งไฟ และต้องคอยคนอยู่เสมอ พอเดือดใส่กล้วย ต้มพอสุก ยกลง เวลาตักใช้หัวกะทิราด

Advertisements