RSS

Category Archives: การ์ตูนท้าวทองกีบม้า

การ์ตูนท้าวทองกีบม้า

ท้าวทองกีบม้า หรือ มารี กีมาร์ เป็นสาวงาม
ชาวญี่ปุ่น-โปรตุเกส นางได้แต่งงาน
กับฟอลคอนขุนนางชางกรีกผู้ทรงอิทธิพล
ที่สุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มารี กีมาร์ คนนี้ได้นำสูตรขนมหวานของ

โปรตุเกสมาเผยแพร่ในราชสำนักอยุธยา
ซึ่งขนมหวานเหล่านั้นได้กลายเป็นต้นแบบ
ของขนมไทยชนิดต่างๆ ทั้ง ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง

ตัวอย่าง การ์ตูนท้าวทองกีบม้า

Advertisements