RSS

กล้วยทอดโกอินเตอร์ นครนายก

กล้วยทอดอินเตอร์ สุดยอดOTOP

นคนนายก

กล้วยฉาบ

                                                                                       กล้วยฉาบผ.ญ.หนู ของฝากจ.นครนายก 

กล้วย เผือก มันทอด สินค้าโอทอปในกลุ่มของขนมขบเคี้ยว เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจากจังหวัดนครนายก เป็นแหล่งผลิตสำคัญที่มีการผลิตสินค้าประเภทนี้ ออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งต่างมารับกล้วย เผือก มันทอด จากจังหวัดนครนายกไปจำหน่าย ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตชื่อดังประจำจังหวัด คือ กลุ่มสตรีบ้านคลองสี่เสียด ที่ผลิตกล้วย เผือก มันทอดที่รู้จักกันในชื่อ กล้วยทอด “ผู้ใหญ่หนู”

กล้วยฉาบ
สำหรับชื่อ “ผู้ใหญ่หนู” ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน หากแต่เป็นชื่อเล่นของผู้ใหญ่บ้านคลองสี่เสียด จ.นครนายก ส่วนผู้เป็นเจ้าของสูตรและต้นตำรับฝีมือการทอดกล้วย คือ นางอรุณ สมตน ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ใหญ่หนูโดย จุดเริ่มต้นในฐานะภรรยาผู้ใหญ่หนู จำเป็นต้องช่วยสามีในการช่วยหาอาชีพให้แก่ชาวบ้าน และช่วยสามีในการหาเงิน เข้าบ้านอีกทางหนึ่ง โดยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาได้หันมารวมกลุ่มชาวบ้านสร้างอาชีพทำกล้วย เผือกและมันทอดขาย

ทั้งนี้ เริ่มจากการที่สมาชิกในกลุ่มปลูกกล้วยกันทุกบ้าน ผลผลิตกล้วยที่ได้เมื่อนำไปขายก็ไม่ได้เงินมากนัก จึงได้ทดลองนำกล้วย ที่หาได้ในหมู่บ้านมาลองทำกล้วยทอด หรือ ที่เรียกกันว่ากล้วยฉาบขาย เริ่ม จากการทำขายเล็กๆ น้อยๆ ส่งขายตามร้านขายของฝากในจังหวัดนครนายก ต่อมาได้มีการทดลองนำวัตถุดิบตัวอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ในหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัดนครนายก อย่าง เผือก และมันมาทดลองทอดดูบ้างในลักษณะเช่นเดียวกับกล้วย ปรากฎว่าเมื่อนำออกขายผลตอบรับออกมาดีจึงได้ทำเผือก และมันทอดขายร่วมกับกล้วยทอดมาตลอด

 กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบในถุงพร้อมขาย 

 ปัจจุบัน ทางกลุ่มมีสินค้าที่ผลิตออกขาย 3 ชนิด 2 รสชาติ ได้แก่ กล้วยทอดรส เค็ม หวาน เผือกทอด รส เค็ม หวาน และมันทอดรส เค็ม หวาน ส่วนที่ขายดี ก็ต้องกล้วยรสหวาน และเผือกรสเค็ม ซึ่งราคาทุกชนิดจะขายในราคาเดียวกัน โดยราคาขายส่งอยู่ที่ขีดละ 10 บาท ส่วนการแพคใส่ถุงและกล่องราคาจะแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 ขนาดคือ ขนาดถุงเล็ก ส่ง 10 บาท ขนาดใหญ่ขายส่งถุงละ 25 บาท โดยได้มีการปรับราคาขึ้นมาจากภาวะ ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่ม ขึ้น โดยเดิมถุงเล็กส่งถุงละ 8 บาท ส่วนถุงขนาดใหญ่ เดิมส่งถุงละ 20บาท

 

กล้วยฉาบ

กลุ่มแม่บ้านขณะทอดกล้วย 

ส่วนแหล่งจำหน่ายสินค้าจะเป็นร้านขายของฝากในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง และการออกงานแสดงสินค้าโอทอป ภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้ให้ทางกลุ่มไปร่วมออกงานด้วย ทั้งนี้การทำตลาดของกล้วยทอด กลุ่มสตรีบ้านคลองสี่เสียด จะอาศัยการออกตะเวนนำสินค้าไปวางจำหน่าย ตามจุดต่างภายในจังหวัดนครนายก และมีจังหวัดใกล้เคียงมารับสินค้าไปขาย และเนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ผลิตที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงทำสินค้าประเภทนี้ ออกมาเช่นกัน ทำให้ขยายตลาดออกไปได้ไม่กว้างมากนัก

 

กล้วยฉาบ

กล้วยทอดในถุงกระดาษ 

ประกอบกับทาง สมาชิกของกลุ่มสตรีบ้านคลองสี่เสียด ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทำสวน ไร่ ทำนา กันอยู่แล้ว การจะมาทำงานตรงนี้ก็ต่อเมื่อมีเวลาว่าง ถึงจะผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยทำ ทำให้ไม่สามารถรับออร์เดอร์ครั้งละจำนวนมากได้ ประกอบกับตัววัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในหมู่บ้าน ดังนั้นจำนวนการผลิตต่อวัน จึงไม่มาก และประกอบกับตลาดไม่แน่นอน เพราะผู้ที่ดูแลในเรื่องของการทำตลาดก็จะมีเพียงตัวผู้ใหญ่หนู และภรรยาเท่านั้น

กล้วยฉาบ

เผือกทอดของฝากที่ได้รับความนิยมเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การได้ออกงานแสดงสินค้าทำให้ได้ลูกค้าที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มสตรีบ้านคลองสี่เสียด ได้มีลูกค้าต่างประเทศสนใจเข้า มาดูการผลิต และสั่งซื้อสินค้ากลับไปขายในประเทศของเขา ล่าสุด ได้ลูกค้าจากประเทศอินเดีย โดยได้ออร์เดอร์ครั้งละ 400-500 กิโลกรัม ซึ่งการสั่งซื้อครั้งละมากทางกลุ่มจะขายในราคาส่งที่กิโลกรัมละ 100 บาท เป็นราคาที่ปรับขึ้นมาจากในอดีตในช่วงแรกส่งขายกิโลกรัมละ 60 บาท

กล้วยฉาบ

กล้วยแช่สีผสมอาหารเพิ่มสีสันสดใส 

นางอรุณ เล่าว่า ออร์เดอร์ที่ทำส่งขายให้กับลูกค้าจากต่างประเทศ สูตรปรุงรสจะแตกต่างจากการ ขายในประเทศ เพราะแต่ละประเทศชื่นชอบรสชาติที่แตกต่างกันออกไป ส่วนออร์เดอร์ล่าสุดที่ได้จากประเทศอินเดียเน้นรสที่เค็มจัด ทำให้ต้นทุนเรื่องของเกลือปรุงรสที่เพิ่มขึ้น เพราะทางกลุ่มของเราใช้เกลือปรุงรสคุณภาพดี ดังนั้นถ้ามีออร์เดอร์ที่สั่งจำนวนมากจะต้องสั่งล่วงหน้า เนื่องจากกำลังการผลิตของทางกลุ่มทำได้เพียงเต็มที่วันละไม่เกิน 100 กิโลกรัม โดยทางกลุ่มไม่สามารถผลิตล่วงหน้าได้ เพราะด้วยรสชาติที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการแตกต่างกัน และประกอบกับกล้วย เผือก และมันทอดของเราสามารถเก็บได้ไม่เกิน 1 เดือน

กล้วยฉาบ

มันแช่น้ำมะกรูดเคล็ดลับเพิ่มความกรอบ 

ส่วนกล้วยที่นำมาใช้ มีทั้งกล้วยหักมุก กล้วยน้ำหว้า ซึ่งกล้วยหนึ่งลูกทำได้ประมาณ 6ชิ้น กล้วยหนึ่งลูกทำได้ประมาณ 5-6 บาท กำไรที่ได้จากการทำกล้วย เผือก มันทอดประมาณ 40-50% ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 5 คน รายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท สมาชิกมีรายได้จากการทำกล้วย เผือก และมันทอดประมาณเดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาท   

โทร. 08-6028-8332

http://www.108อาชีพ.com

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: